tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Conformiteitsattest verplicht voor huurwoning in Turnhout

Nieuws - 05/12/2018
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De stad Turnhout maakt een conformiteitsattest verplicht bij verhuur en terbeschikkingstelling van een woning. Het attest wordt gefaseerd ingevoerd. Tegen 1 januari 2024 moeten alle verhuurde, te huur gestelde of ter beschikking gestelde woningen in het centrum een conformiteitsattest hebben. Tegen 1 januari 2028 volgen de andere wijken binnen de stadsring: Stedelijk Wonen West en Stedelijk Wonen Oost. Op 1 januari 2030 is het dan de beurt aan de wijken buiten de stadsring: Zuidelijke Wijken, Zevendonk & Zuiden, en Heizijdse Velden & Noorden.

Deze opdeling in 3 fazen geldt niet voor de woningen die verhuurd worden door de sociale huisvestingsmaatschappij, omdat daar al een renovatieprogramma loopt. Maar alle sociale huurwoningen moeten eveneens tegen 1 januari 2030 een conformiteitsattest hebben.

Dat betekent ook dat de dienst wonen van de stad de komende 11 jaar een kleine 7.000 woningen moet gaan controleren ter plaatse…

Momenteel kon al een conformiteitsattest aangevraagd worden op vrijwillige basis. Dat kostte in Turnhout 62,5 euro per attest. Het verplichte attest zal eveneens 62,5 euro kosten.

Een conformiteitsattest bewijst dat een woning voldoet aan de minimale kwaliteits- en veiligheidseisen uit de Vlaamse Wooncode. Het attest blijft ten hoogste 10 jaar geldig. De steden en gemeenten kunnen een kortere geldigheidsduur opleggen, maar Turnhout maakt geen gebruik van die mogelijkheid.

Op dit ogenblik eisen al 21 Vlaamse steden en gemeenten een conformiteitsattest bij verhuur. Elk volgens eigen regels.