tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Upgrade van kabels- en leidingenportaal voor grondwerken

Nieuws - 03/12/2018
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Via het Kabel- en Leidingen Informatie Portaal (KLIP) kunnen kabel- en leidingbeheerders informatie uitwisselen met aannemers, studiebureaus en bouwheren over gas-, elektriciteits-, olie-, telecommunicatie-, riool- en andere buizen in de grond. Zo kan graafschade bij grondwerken voorkomen worden. Om ze gemakkelijk uitwisselbaar te maken, moeten de gegevens in KLIP op een uniforme manier ingevoerd worden. Daarvoor werd in 2016 het Informatie Model Kabels en Leidingen (IMKL) ontwikkeld.
Op 1 januari 2019 treedt een nieuwe versie van dat IMKL in werking. Namelijk versie 2.3.

Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans besliste om de 261 bladzijden met de technische beschrijvingen van alle objecten en attributen uit IMKL-2.3 integraal over te nemen in het Belgisch Staatsblad.
In hetzelfde document is ook sprake van het PMKL. Dat is de viewer waarmee de IMKL-gegevens van de kabel- en leidingbeheerders worden weergegeven in KLIP. PMKL staat voor Presentatiemodel Kabels en Leidingen.

Bouwpromotoren, aannemers en andere ‘planaanvragers’ moeten een planaanvraag indienen bij KLIP wanneer zij grondwerken willen uitvoeren. KLIP stuurt dan een signaal naar de nutsbedrijven, openbare bestuurders en private kabel- en leidingbeheerders (KLB’s) die kabels en leidingen hebben op, of in de betrokken percelen. De KLB’s moeten hun informatie aanleveren volgens het geldende IMKL-informatiemodel. KLIP brengt dan alle aangeleverde gegevens samen op één digitaal plan en bezorgt die zo aan de planaanvrager.
KLB’s kunnen via KLIP ook voldoen aan hun Europese verplichtingen uit de Inspire-richtlijn.

Van toepassing
Vlaams gewest. Vanaf 1 januari 2019 (art. 2).

Zie ook:
KLIP-portaal’ en ‘Leidinggegevens omzetten naar IMKL’, Agentschap Informatie Vlaanderen.