tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Standaardbestek 260 ‘Kunstwerken en Waterbouw’ versie 2.0 van kracht voor overheidsopdrachten vanaf 1 december

Nieuws - 09/10/2018
-
Auteur(s): 
Laure Lemmens


Het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft het Standaardbestek 260 ‘Kunstwerken en Waterbouw’ volledig vernieuwd en geactualiseerd. De tekst is afgestemd op zowel wetswijzigingen als nieuwe inzichten, ontwikkelingen en technieken die zich sinds publicatie van versie 1.0 hebben voorgedaan. De Vlaamse overheid laat via een bericht in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober weten dat versie 2.0 verplicht is voor overheidsopdrachten die vanaf 1 december 2018 worden bekendgemaakt of waarvoor een uitnodiging wordt verstuurd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen.

Het Standaardbestek 260 bevat de gemeenschappelijke bepalingen voor de uitvoering van werken in verband met kunstwerken en waterbouw. De tekst is integraal en gratis beschikbaar op de website van het Departement MOW. De nieuwigheden ten opzichte van de vorige versie zijn daarin duidelijk aangegeven.

De tekst kan worden opgedeeld in 2 stukken:
Deel A met aanvullingen op een aantal hoofdstukken uit Standaardbestek 250 voor Wegenbouw (let op: de hoofdstukken lopen niet mooi op. Er werd immers gebruik gemaakt van de hoofdstuknummers uit Standaardbestek 250)
-
hoofdstuk 4: voorbereidende werken, afbraak- en grondwerken;
-
hoofdstuk 6: verhardingen;
-
hoofdstuk 8: lijnvormige elementen;
-
hoofdstuk 10: signalisatie;
-
hoofdstuk 11: groenaanleg en groenbeheer;
-
hoofdstuk 13: werken aan waterlopen;
Deel B vormt met 12 uitgebreide hoofdstukken de hoofdbrok van het nieuwe bestek. Het gaat over
-
hoofdstuk 21: ontwerp, studie en berekeningsnota’s;
-
hoofdstuk 22: grondonderzoek;
-
hoofdstuk 23: baggerwerken;
-
hoofdstuk 24: geotechnische constructie-elementen en constructies;
-
hoofdstuk 25: beton, wapening en betonconstructies;
-
hoofdstuk 26: staal en staalconstructies;
-
hoofdstuk 30: hout- en houten constructieonderdelen;
-
hoofdstuk 32: uitrustingen en aanhorigheden;
-
hoofdstuk 33: conserveringswerken;
-
hoofdstuk 34: herstellingswerken;
-
hoofdstuk 35: indienststellingsproeven en inpassingsonderzoek;
-
hoofdstuk 36: documentering van de uitvoering/as-builtdossier/post-interventiedossier.
Afsluitend is er nog een catalogus met genormaliseerde posten.