tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Brussel investeert in groene netwerken en fietsverbindingen

Nieuws - 12/09/2018
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Brusselse gemeenten die investeren in rioleringen of in werken die beantwoorden aan de prioritaire beleidslijnen van het Gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) hebben recht op een gewestsubsidie van 70%, in plaats van de klassieke 50%. In haar uitvoeringsbesluit van 19 juli 2018 over de procedures die gevolgd moeten worden bij het opstellen van het gemeentelijk driejarig investeringsprogramma (GDIP), herneemt de gewestregering de prioritaire beleidslijnen. Daarin staan de fiets en de groene verbindingen centraal.

Zo gaat er een subsidie van 70% naar:
investeringen in stadsvernieuwingsgebieden.
investeringen die verricht worden in de perimeter voor vergroening en aanleg van groene ruimten;
investeringen in de perimeter voor herwaardering;
investeringen die tot doel hebben om verplaatsingen met de fiets te bevorderen of die het comfort van voetgangers verhogen; en
investeringen die het energieverbruik van gebouwen (met name gebouwen die toebehoren aan de gemeenten of OCMW’s) doen dalen.

Voor elk objectief lijst de regering het soort investeringen op dat in aanmerking komt. Bijvoorbeeld: de investeringen in beplantingen of in de hernieuwing van de beplantingen, de heraanleg of verbetering van het wegdek van de fiets- en voetpaden of de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden, investeringen in stadsmeubilair (kunstwerken, bankjes, vuilnisbakjes,…), enz.

Van toepassing:
Brussels gewest.
Vanaf 6 september 2018 (art. 24).

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018 tot vastlegging van de procedures voor het aanvragen en de vereffening van de subsidies verhoogd door de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbare werken aan te moedigen, BS 6 september 2018.
Zie ook:
Ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbare werken aan te moedigen, BS 20 augustus 1998 [art. 16-18 en art. 28 van de ordonnantie van 16 juli 1998].