tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Vastgoedassistent is vanaf nu een duidelijk afgelijnd beroep

Nieuws - 09/07/2018
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De Vlaamse regering heeft alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om het beroep van vastgoedassistent te mogen uitoefenen, opgelijst. Wie door ervaring of aanvullend onderwijs die competenties verworven heeft, kan die competenties laten valideren en krijgt zo toegang tot het beroep.

De regering definieert het beroep van vastgoedassistent als volgt. De vastgoedassistent “ondersteunt administratief het verkoop-, verhuur- en/of beheerproces van vastgoed teneinde de gestelde doelstellingen te realiseren en mee [te] werken om het imago van het bedrijf te versterken”.

De vastgoedassistent werd ingeschaald op niveau 4. Dus halverwege niveau 1 (eindtermen lager onderwijs) en niveau 8 (universiteit, doctor).

Tot de competenties van de vastgoedassistent behoren onder meer het permanent ontwikkelen van de eigen deskundigheid, het organiseren van de onthaalruimte, het onthalen en oriënteren van de klanten, leveranciers en bezoekers, het beheren van informatie volgens de procedures van het kantoor, het faciliteren van pandbezoeken, enzovoort.
De vastgoedassistent moet een beperkte kennis hebben van het Engels, van agendabeheer, van registratietechnieken, van timemanagement, van het vakjargon van de vastgoedsector, van de huurwetgeving,…
Hij moest zorgvuldig, economisch en ecologisch handelen. Hij stelt zich empathisch en positief assertief op, gaat discreet om met informatie, enz.

Er zijn geen bijzondere attesten nodig om het beroep van vastgoedassistent te mogen uitoefenen.

Een beroepskwalificatie zegt wat u moet kennen en kunnen om een specifiek beroep te mogen uitoefenen.
U kunt de vereiste beroepskwalificaties verwerven via onderwijs – met een diploma –, of via een opleidings- of EVC-traject, waarbij u de competenties die u op de werkvloer of in uw vrije tijd verworven hebt, laat erkennen.

De Vlaamse regering heeft alle onderwijs- en beroepskwalificaties bijeengebracht in één databank: de Vlaamse Kwalificatiestructuur. Op dit ogenblik zitten er al 353 beroepen in die databank, waaronder dus dat van vastgoedassistent.

Van toepassing:
Vlaams gewest.
Vanaf 16 juli 2018 (wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS).

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie vastgoed assistent, BS 6 juli 2018.