tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Vlaamse overheid erkent opnieuw heel wat beroepskwalificaties

Nieuws - 05/06/2018
-
Auteur(s): 
Steven Bellemans


De Vlaamse overheid heeft een reeks beroepskwalificaties omschreven en erkend.

Het gaat onder andere om:
de beroepskwalificatie koeltechnicus;
de beroepskwalificatie regeltechnicus klimatisatie;
de beroepskwalificatie coördinator installatietechnieken;
de beroepskwalificatie regelaar van textielproductiemachines;
de beroepskwalificatie bouwkundig tekenaar;
de beroepskwalificatie werfleider – woningbouw;
de beroepskwalificatie werfleider – wegenbouw;
de beroepskwalificatie medewerker natuurbeheer;
de beroepskwalificatie natuurbeheerder;
de beroepskwalificatie installateur gebouwenautomatisering.

Alle erkenningsbesluiten hebben dezelfde datum, 26 januari 2018, en ze zijn op 1 juni in het Belgisch Staatsblad verschenen. De teksten treden in werking op 11 juni. Elk besluit bevat in bijlage een specifieke omschrijving voor de betreffende beroepskwalificatie. Met een bijhorend niveau van inschaling.

De vereiste competenties komen zoals gewoonlijk aan bod in de bijlage. Globaal genomen worden de competenties opgesomd en opgedeeld in basisactiviteiten en specifieke activiteiten. Dankzij de lijsten met opsommingen krijgt men een nauwkeurige omschrijving van de verschillende beroepskwalificaties. De beschrijving van de competenties en activiteiten gebeurt via ‘descriptorelementen’: kennis, vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid.

Desgevallend wordt elk element verder opgedeeld en uitgelegd. Zo maakt men eventueel een onderscheid tussen basiskennis, kennis en grondige kennis. De ‘vaardigheden’ worden opgedeeld in opsommingen van cognitieve vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden en motorische vaardigheden. Telkens verduidelijkt met lijstjes.
Ook de context speelt een belangrijke rol. Daarbij maakt men een onderscheid tussen de omgevings- en de handelingscontext. Er is altijd sprake van een zekere autonomie maar uiteraard moet men ook rekening houden met allerlei vereisten. Tot slot vermeldt de omschrijving van de beroepskwalificatie of er al dan niet attesten vereist zijn.

De Vlaamse overheid heeft een databank ‘Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS)’ aangelegd met de beroeps- en onderwijskwalificaties van alle erkende gekwalificeerde beroepen.
Een onderwijskwalificatie beschrijft wat je moet kennen en kunnen om verdere studies te mogen aanvatten, om te kunnen functioneren in onze maatschappij, of om een bepaald beroep te mogen uitoefenen.
Een beroepskwalificatie zegt wat je moet kennen en kunnen om een specifiek beroep te mogen uitoefenen. Je kan een beroepskwalificatie verwerven via onderwijs, of via een opleidings- of EVC-traject, waarbij EVC staat voor het laten ‘Erkennen Van Competenties’.

Het erkenningsbesluit van 26 januari 2018 treedt in werking op 11 juni 2018. Dat is tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: — Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie specialist hernieuwbare energietechnieken, BS 1 juni 2018
Bron: — Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van deberoepskwalificatie technicus hernieuwbare energietechnieken, BS 1 juni 2018
Bron: — Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie koeltechnicus, BS 1 juni 2018
Bron: — Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie regeltechnicus klimatisatie, BS 1 juni 2018
Bron: — Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie coördinator installatietechnieken, BS 1 juni 2018
Bron: — Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie regelaar van textielproductiemachines, BS 1 juni 2018
Bron: — Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie bouwkundig tekenaar, BS 1 juni 2018
Bron: — Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie werfleider - woningbouw, BS 1 juni 2018
Bron: — Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie werfleider - wegenbouw, BS 1 juni 2018
Bron: — Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker natuurbeheer, BS 1 juni 2018
Bron: — Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie natuurbeheerder, BS 1 juni 2018
Bron: — Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie installateur gebouwenautomatisering, BS 1 juni 2018
Zie ook:
— Decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, BS 16 juli 2009 [kwalificatiedecreet].
— Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, BS 11 februari 2013 [kwalificatiebesluit].