tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Zeven nieuwe fusiegemeenten op 1 januari 2019

Nieuws - 05/06/2018
-
Auteur(s): 
Ilse Vogelaere


Op 1 januari 2019 fuseren de eerste Vlaamse buurgemeenten. Vijftien gemeenten kiezen voor een vrijwillige fusie, wat resulteert in zeven nieuwe fusiegemeenten. De schaalvergroting die uit de fusie voortvloeit, moet zorgen voor sterke lokale besturen. En de fuserende gemeenten krijgen een extraatje, een fusiebonus. Vlaanderen voorziet in een schuldovername van 500 euro per inwoner van de nieuwe fusiegemeente.

Fuserende gemeenten

Oost-Vlaanderen is fusiekoploper: daar fuseren maar liefst 9 gemeenten. Kruishoutem en Zingem worden samengevoegd tot de nieuwe fusiegemeente Kruisem; Lovendegem, Waarschoot en Zomergem kiezen samen voor de nieuwe fusiegemeente Lievegem. Ook Aalter en Knesselare fuseren. Daar heet de nieuwe fusiegemeente Aalter. En Deinze fuseert met Nevele. Deinze wordt ook de naam van de fusiegemeente.

In Limburg zien we twee nieuwe fusiegemeenten: Pelt en Oudsbergen. Overpelt en Neerpelt fuseren tot Pelt; Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode fuseren tot Oudsbergen.

In de provincie Antwerpen tot slot fuseren de gemeenten Sint-Amands en Puurs. De nieuwe gemeente krijgt de naam Puurs - Sint-Amands.

OCMW’s

Als gevolg van de samenvoeging van de gemeenten wordt bij elke nieuwe gemeente een nieuw OCMW opgericht. De bestaande OCMW’s worden opgeheven op 1 januari 2019.

Buitengrenzen

De grens van de nieuwe fusiegemeenten wordt gevormd door de buitengrenzen van de samengevoegde gemeenten. De binnengrenzen verdwijnen.

Buitengewone verkiezingen

In de nieuwe gemeenten worden er buitengewone verkiezingen georganiseerd voor de eerste gemeenteraad. Zij vinden – net als de gewone verkiezingen in de andere gemeenten – plaats op 14 oktober 2018.

Overdracht risicogronden

De onroerende goederen van de samengevoegde gemeenten worden op 1 januari 2019 van rechtswege overgedragen naar de nieuwe gemeente. Bij die overdracht zitten ook risicogronden, en dit betekent normaal gezien dat de bijzondere procedure voor de overdracht van risicogronden van het Bodemdecreet van toepassing is, met bv. een oriënterend bodemonderzoek en, afhankelijk van de uitslag daarvan, nog een ganse reeks andere verplichtingen. Omdat dit heel wat tijd vraagt kan de overdracht van de risicogronden van de samengevoegde gemeenten naar de nieuwe fusiegemeente gebeuren zonder vooraf de overdrachtsverplichtingen van het bodemdecreet na te leven. Het is de fusiegemeente die de verplichtingen moet naleven, na de samenvoeging en na de overdracht dus.

Concreet moet de nieuwe gemeente een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren vóór – afhankelijk van de aard van de risico-inrichting die op de grond wordt of werd geëxploiteerd – 31 december 2021, 31 december 2023 of 31 januari 2027. Als er op basis van het oriënterend bodemonderzoek verdere maatregelen nodig zijn – zoals bv. een beschrijvend bodemonderzoek of een bodemsanering - bepaalt de OVAM binnen welke termijnen dit dient te gebeuren. De fusiegemeente moet binnen het jaar na de samenvoeging een inventaris opmaken van haar risicogronden. Die inventaris gaat naar de OVAM zodat die de uitvoering van de verplichtingen kan opvolgen.

Een gelijkaardige regeling is trouwens van toepassing op de overdracht van de risicogronden van de OCMW’s van de samengevoegde gemeenten naar het nieuwe OCMW van de fusiegemeente.

Inwerkingtreding

De nieuwe decreten van 4 mei 2018 treden in werking op 11 juni 2018. De artikelen 7 en 8 (wijziging bijlagen bij het decreet over het Vlaams Gemeentefonds en het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet) treden in werking op 1 januari 2019, het moment waarop de samenvoeging van de gemeenten gebeurt.

Bron: Decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Puurs en Sint-Amands en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, BS 1 juni 2018
Bron: Decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, BS 1 juni 2018
Bron: Decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, BS 1 juni 2018
Bron: Decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, BS 1 juni 2018
Bron: Decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, BS 1 juni 2018
Bron: Decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, BS 1 juni 2018
Bron: Decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, BS 1 juni 2018
Zie ook: