tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Wettelijke interestvoet burgerlijke- en handelszaken piekt in 2023

Nieuws - 31/01/2023
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De wettelijke interestvoet die gebruikt wordt in burgerlijke- en handelszaken bedraagt dit jaar 5,25%. Het is 15 jaar geleden dat het percentage nog zo hoog lag. De voorbije jaren was de rentevoet min of meer stabiel en schommelde het percentage rond de 2%, met een daling tot 1,50% in 2022.

Periode (telkens van 1 januari t.e.m. 31 december)
Interestvoet
2008
7%
2009
5,5%
2010
3,5%
2011
3,75%
2012
4,25%
2013
2,75%
2014
2,75%
2015
2,50%
2016
2,25%
2017
2%
2018
2%
2019
2%
2020
1,75%
2021
1,75%
2022
1,50%
2023
5,25%

De wettelijke rentevoet wordt ieder jaar vastgesteld volgens de berekeningsregels in art. 2§1 van de Wet lening tegen interest van 5 mei 1865: het gemiddelde van de EURIBOR-rentevoet op 1 jaar tijdens de maand december van het voorafgaande jaar wordt afgerond naar het hoger gelegen kwart percent; de aldus bekomen rentevoet wordt verhoogd met 2 percent. Voor 2023 resulteert dit in 5,25%.

De wettelijke interestvoet is van toepassing op:
privézaken, zowel tussen natuurlijke als tussen rechtspersonen (burgerlijke zaken); en
transacties tussen handelaars en particulieren (handelszaken).

Maar alleen wanneer de partijen zelf geen afspraken hebben gemaakt over de interest die ze zullen aanrekenen bij laattijdige betaling (d.i. de contractuele interestvoet).

De nieuwe rentevoet van 5,25% blijft een heel jaar geldig en wordt pas in januari 2024 weer aangepast. Let op: het percentage is niet van toepassing in fiscale zaken, in sociale zaken, bij handelstransacties tussen ondernemingen en bij grote overheidsopdrachten.

Zie ook