tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Onroerende voorheffing Vlaams gewest aj. 2023: tarief voor materieel en outillage en vermindering bij kinderlast

Nieuws - 26/01/2023
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Het tarief voor de onroerende voorheffing op materieel en outillage bedraagt voor aj. 2023 in het Vlaams gewest 2,29%. Dat laat de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) weten via een bericht in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2023. In datzelfde bericht vermeldt de dienst ook het verminderingstarief op de onroerende voorheffing bij kinderlast.

Herinner dat hierbij nieuwe regels gelden vanaf aj.2023. Volgens het aangepaste artikel 2.1.5.0.1 §1 en §1/1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit kent het Vlaams gewest nog steeds een reductie toe op de onroerende voorheffing voor de gezinswoning wanneer die op 1 januari van het betrokken aj. bewoond wordt door een gezin met minstens 2 gezinsbijslaggerechtigde kinderen die in de woning hun woonplaats hebben. Maar in tegenstelling tot de regeling van toepassing tot aj. 2022 stijgt het bedrag niet meer naargelang er meer kinderen zijn. Vanaf aj. 2023 bedraagt de vermindering per kind 8 euro. Een gehandicapt kind wordt voor 2 gerekend. De vermindering wordt in geval van ouders die niet samenleven proportioneel toegekend, afhankelijk van de periode waarin die ouder het kind of de kinderen huisvest, en volgens specifieke voorwaarden.

De nieuwe regeling stelt dat het bedrag van 8 euro onderheven is aan jaarlijkse indexering. Maar die indexering zal pas worden toegepast vanaf aj. 2024 laat het Vlabel nu weten in haar bericht.

Zie ook


error