tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Brusselse regering past regelgeving PLAGE en EPB-certificering van grote openbare gebouwen aan

Nieuws - 24/01/2023
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijzigt op een aantal punten voor het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) en de EPB-certificering van grote openbare gebouwen. De aangepaste regelgeving houdt rekening met drastische wijzigingen van de bezetting van de betrokken gebouwen door de gezondheidscrisis.

In de « PLAGE »-wetgeving wordt het mogelijk gemaakt om abnormale perioden (lockdown, verplicht telewerk, ...) van het proces ter bepaling van de te bereiken doelstellingen uit te sluiten. Dat gebeurt door de referteperiodes te bepalen via “opeenvolgende maanden bezoekfrequentie”. Bezoekfrequentie is bijvoorbeeld het aantal werknemers op de site voor administratieve gebouwen, het aantal geserveerde maaltijden voor een restaurant of het aantal bezette bedden voor een ziekenhuis.

Wat de EPB-certificering van openbare gebouwen betreft, kan Leefmilieu Brussel voortaan 5 kalenderjaren in aanmerking nemen om het gemiddelde verbruik van een categorie gebouwen vast te stellen, wanneer het jaar dat in aanmerking had moeten worden genomen statistisch niet representatief is (wegens bijvoorbeeld een bijzonder jaar voor wat het verbruik betreft).

Daarnaast worden ook wijzigingen op basis van ervaringen vanop het terrein doorgevoerd in de regelgeving PLAGE en EPB-certificering. Deze hebben tot doel de regelgevingen te verduidelijken, toe te lichten en te verbeteren.

In werking: 1 februari 2023

Zie ook: