tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Verkoop van groene stroom in Vlaamse appartementsgebouwen kwalificeert voortaan als energiedelen

Nieuws - 24/01/2023
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Het gebruik van groene stroom en energiedelen zullen in de toekomst het verschil maken in een wereld die geconfronteerd wordt met klimaatverandering. Tot op heden kwalificeerde de levering tegen betaling van groene stroom binnen appartementsgebouwen niet als energiedelen. Daar komt nu verandering in met een nieuw decreet. De verkoop van stroom zal voortaan toegelaten zijn, zonder dat de verkoper wordt beschouwd als stroomleverancier.

Energiedelen wordt gedefinieerd als een ‘kosteloze’ toekenning van zelfgeproduceerde energie op kwartierbasis. Het betekent dat een groep afnemers samen investeert in een productie-installatie en zij vervolgens, op basis van hun investeringsbedrag, kosteloos recht hebben op die opgewekte stroom.

De levering tegen betaling van groene stroom door een vereniging van mede-eigenaars (VME) aan bewoners binnen een appartementsgebouw valt momenteel buiten dat toepassingsgebied van energiedelen, de peer-to-peerhandel.

Het energiedelen binnen appartementsgebouwen is namelijk niet evident omwille van 3 redenen:
ten eerste was er tot 1 januari 2023 de verplichting dat alle mede-eigenaars of deelnemers aan het energiedelen dezelfde energieleverancier zouden hebben; en
ten tweede is er de beperking van de split-incentive: eigenaars-verhuurders zullen namelijk minder geneigd zijn om in te stappen in het energiedelen omdat ze er zelf niet van kunnen genieten en huurders zullen niet snel geneigd zijn om mee te investeren; en
de verkoop van energie tegen betaling viel tot op heden niet onder energiedelen, maar werd gelijkgesteld met de levering van elektriciteit door een energieleverancier en gaat gepaard met alle verplichtingen van dien (leveringsvergunning, rapporteringsverplichting etc.).

Het nieuwe Vlaamse decreet komt tegemoet aan deze problematieken. Het vult het Energiedecreet aan met een nieuw artikel 7.2.3. waarin deze wijziging wordt doorgevoerd:
een vereniging van mede-eigenaars (VME) kan de groene stroom die wordt geproduceerd in of op het gebouw, of de aanhorigheden, verkopen aan de afnemers in dat gebouw, in het bijzonder ook aan de huurders en dus de zogenaamde niet-investeerders; en
die verkoop wordt vervolgens niet gekwalificeerd als een levering van stroom door een energieleverancier, waardoor een VME wordt vrijgesteld van onder meer de leveringsvergunning en de leveranciersverplichtingen.

De verkoop van groene stroom komt zo tegemoet aan dat split-incentive dilemma: de verhuurders zien hun investering terugbetaald en de huurders betalen een lagere stroomprijs.

Deze regeling is niet alleen van toepassing op VME’s maar ook in de hiernavolgende gevallen:
de eigenaar die van de VME het recht heeft gekregen om de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw daarvoor privatief in gebruik te nemen, bijvoorbeeld voor een private zonnepaneelinstallatie op het dak;
de enige eigenaar van het volledige appartementsgebouw; en
de eigenaar in onverdeeldheid van het hele appartementsgebouw die van de andere eigenaars in onverdeeldheid het recht heeft gekregen om een deel van het appartementsgebouw daarvoor privatief in gebruik te nemen.

Inwerkingtreding: datum nog vast te stellen door een uitvoeringsbesluit, maar uiterlijk 1 april 2023.

Zie ook