tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Meer details renteloze lening verwerving van sociale huurwoningen

Nieuws - 23/09/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Het Ministerieel Besluit van 25 augustus 2022 wijzigt verschillende ministeriële besluiten over het beleidsdomein wonen, gericht op twee hoofdthema’s die in de beleidsnota wonen worden aangekondigd. Het gaat om wijzigingen in het regelgevend kader voor de woonmaatschappijen en om aanpassingen aan het sociale huurstelsel.

De SHM's (sociale huisvestingsmaatschappijen) zijn vervangen door de woonmaatschappijen, en de ministeriële besluiten worden in die zin aangepast. Voor de leningen voor de overdracht van onroerende goederen voor de vorming van woonmaatschappijen wordt meer detail voorzien. Zo wordt de renteloze lening voor verwerving van sociale huurwoningen meer in detail geregeld.

Er komt ook een financieringskader voor onbebouwde percelen. Die leningsvorm is nieuw en wijkt af van de voorwaarden voor financiering van sociale huurwoningen, onder andere voor wat de maximale looptijd van de lening betreft.

Op enkele uitzonderingen na gelden de nieuwe regels en wijzigingen niet voor sociale huisvestingsmaatschappijen die op 19 september 2021 erkend zijn conform de erkenningsvoorwaarden die op die datum gelden; zij blijven aan de vroegere regels onderworpen tot hun vereffening wordt afgesloten of tot op het moment dat ze erkend zijn als woonmaatschappij.

Inwerkingtreding: 01 oktober 2022 (10de dag na die van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad)