tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Brusselse woningmarkt gaat de strijd aan tegen discriminatie en voor gelijke behandeling m/v/x

Nieuws - 22/09/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Het Brusselse Gewest strijdt al een aantal jaar tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting. Na een evaluatie van de eerste resultaten in de praktijk, past de regering haar bestaande wetgeving aan. Het doel is onder meer om het toepassingsgebied van de discriminatietesten uit te breiden, een betere informatieverstrekking aan de verhuurders te verlenen en een aantal extra beschermde criteria en vormen van discriminatie toe te voegen.

De Brusselse Hoofdstedelijke regering moest de laatste jaren vaststellen dat haar inwoners bij het zoeken naar een woning, gediscrimineerd werden. Brusselaars moesten daarom wonen in ongeschikte of ongezonde huisvesting tegen een vaak hoge huurprijs. Dit zorgde op zijn beurt niet enkel voor gezondheidsproblemen of isolement, maar vormde ook een rem op de sociaal-economische emancipatie van iedere persoon.

In haar Algemene Beleidsverklaring heeft de Brusselse Hoofdstedelijke beloofd om de bestaande maatregelen ter bestrijding van discriminatie te evalueren en zo nodig uit te breiden. In overleg met het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, wordt nu een nieuwe ordonnantie ingevoerd. Het doel is om bestaande pijnpunten weg te werken aan de hand van een aantal wijzigingen.

De uitbreiding van het toepassingsgebied van discriminatietests door proactieve tests toe te staan, zonder enige aanwijzingen van discriminatie. Ook zullen voortaan verenigingen en acteurs, of op verzoek van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (hierna: DGHI) of op verzoek van een slachtoffer, discriminatietests kunnen uitvoeren.

De toevoeging of verduidelijking van beschermde discriminatiecriteria. Zo worden onder meer volgende vormen toegevoegd: adoptie, meemoederschap, borstvoeding, kenmerken inzake gender en seksuele intimidatie. Omdat er vaak meer dan één criteria aanleiding geeft tot discriminatie, wordt nu ook uitdrukkelijk voorzien in het begrip van ‘meervoudige discriminatie’.

Discriminatiebestrijding uitbreiden tot de hele huisvestingssector. Waar vroeger de regelgeving enkel gold bij de toegang tot de huisvesting, zal het voortaan mogelijk zijn om alle vormen van discriminatie aan te pakken, met name zowel vóór als tijdens de huurperiode.

Een lijst met informatieverstrekking aan verhuurders en vastgoedmakelaars. De ordonnantie geeft duidelijk aan welke documenten kunnen worden opgevraagd vóór het bezoek van de woning (naam, voornaam, communicatiemiddel), ter ondersteuning van de kandidaatstelling (de financiële middelen en het aantal personen van het gezin), en bij het sluiten van een huurovereenkomst (bekwaamheid om te contracteren en burgerlijke stand).

Een actieve rol van verenigingen die strijden tegen discriminatie. Voortaan kan bijvoorbeeld de Integratie via Huisvesting (VIH) discriminatietests uitvoeren, het slachtoffer helpen een klacht in te dienen en zelfs gerechtelijke stappen ondernemen op eigen initiatief.

De uitzondering op het verbod op rechtstreekse discriminatie wordt beperkt. Rechtstreekse discriminatie zal enkel nog gerechtvaardigd zijn door hetzij een legitiem doel hetzij als de middelen om dit doel te bereiken gepast en noodzakelijk zijn.

Een betere bescherming tegen represailles. Door alle bovenvermelde doelstellingen op een correcte manier uit te voeren, is het uiteindelijke doel van deze nieuwe ordonnantie om diegene die geconfronteerd wordt met discriminatie beter te beschermen.

Inwerkingtreding: 30 september 2022.

Zie ook