tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Mijn Verbouwlening: maximum 60.000 euro, maximumlooptijd 25 jaar

Nieuws - 07/09/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


In het kader van de Mijn VerbouwLening verstrekken de Vlaamse energiehuizen voortaan renteloze energieleningen tot maximaal 60.000 euro, met een maximale looptijd van 25 jaar. De energielening+ wordt ingekanteld in de geïntegreerde energielening.

Mijn VerbouwLening is het unieke Vlaamse energieloket om makkelijk renovatie- of energiepremies aan te vragen. Het moet de Vlaming stimuleren om nog meer energiebesparende investeringen te doen. De decretale basis voor de energielening werd al gelegd, nu publiceert de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit.

Energiehuizen kunnen renteloze leningen verstrekken aan particuliere eigenaar-bewoners, particuliere eigenaar-verhuurders, particulieren die via erfenis of schenking eigenaar worden van een woning en coöperatieve vennootschappen en niet-commerciële instellingen, voor zowel energetische werken als werken die de woonkwaliteit verbeteren.

De vroegere energielening+ wordt dus ingekanteld in de geïntegreerde mijnverbouwlening. Eenergielening+ was er voor wie een niet-energiezuinige woning of appartement verworven had door erfenis of schenking.

Prioritaire doelgroep van de Mijn VerbouwLening bestaat uit de eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste inkomenscategorie.

Gezien de recente prijsevolutie van de bouwmaterialen en technieken, wordt het maximale ontleningsbedrag voldoende hoog geelgd. Het plafond wordt 60.000 euro, met een maximale looptijd van 25 jaar. De bepaling van het leningsbedrag zal gebeuren in functie van de categorieën van de werken waarvoor de verbouwlening kan aangevraagd worden en de impact ervan op de woon-en energetische kwaliteit van een woning.

Om een “sense of urgency” te creëren, kan de verbouwlening tot eind 2026 aangevraagd worden. Daarna kan een verbouwlening van maximaal 15.000 euro wel nog toegekend worden aan doelgroep 3: particulieren die de woning verhuren aan een woonmaatschappij en niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen.

De lening blijft renteloos als de wettelijke rentevoet minder dan 3% bedraagt. Als de rentevoet boven 3% uitkomt, wordt op nieuw toe te kennen verbouwleningen een rentevoet aangerekend ten belope van het aantal basispunten boven de 3%.

In werking: 1 september 2022

Zie ook: