tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Openbare diensten krijgen richtlijnen voor opmaak fiscale fiches 281.50 en 281.93

Nieuws - 23/06/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Rond deze periode moeten ook de openbare diensten zoals de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenten voldoen aan belangrijke fiscale verplichtingen en formaliteiten. Via een bericht in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2022 krijgen ze alvast meer inlichtingen over het gebruiken en het invullen van fiscale fiches 281.50 (‘commissielonen, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, betalingen of andere voordelen van alle aard’) en 281.93 (‘inlichtingen openbare diensten m.b.t. honoraria, commissies, leveringen van diensten en werken, huurgelden, onteigeningsvergoedingen, toelagen, subsidies’). Beide fiches m.b.t. inkomstenjaar 2021 moeten uiterlijk op 29 juni 2022 worden ingediend via Belcotax-on-web.

Het bericht bevat meteen ook het nieuwe model van de fiche 281.93. Het model van de fiche 281.50 en de betrokken richtlijnen zijn beschikbaar via de website van de FOD Financiën (’Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, enz...’ )

De openbare diensten moeten fiche 281.50 gebruiken voor commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen en voordelen van alle aard die voor de verkrijgers de aard hebben van winst of baten met een beroepskarakter. Fiche 281.93 is bedoeld voor leveringen verricht en werken uitgevoerd door de privésector; de betaalde huurgelden; de ter gelegenheid van onteigeningen ten algemenen nutte uitgekeerde vergoeding (andere dan toegekend na tussenkomst van een aankoopcomité); de toegekende toelagen, subsidies, leningen, premies, enz. Het bericht verduidelijkt in welke gevallen de fiches niet moeten worden ingevuld.