tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Vlaams Programmadecreet 2022 hertekent verkooprecht

Nieuws - 30/12/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Wie van plan is om vanaf volgend jaar vastgoed aan te kopen in het Vlaams gewest, moet rekening houden met een aantal belangrijke nieuwigheden. Op 1 januari 2022 wijzigt immers de regelgeving m.b.t. het verkooprecht. Vanaf dan is nog maar 3% (i.p.v. 6%) verschuldigd bij de aankoop van de enige, eigen woning. Bij ingrijpende energetische renovaties van deze woningen daalt het tarief van 5 naar 1%. Met deze dalingen wil de decreetgever het vooral gemakkelijker maken om een eerste eigendom aan te kopen. Iets wat door de stijging van de woningprijzen in Vlaanderen voor heel wat mensen steeds moeilijker wordt. Maar ter compensatie van deze lagere tarieven verhoogt de decreetgever wel het algemene tarief van het verkooprecht, dat dus geldt voor de aankoop van ‘een andere dan de enige eigen woning’ (bv. tweede eigendom of bouwgrond), van 10 naar 12% (behalve voor aankoop van landbouwgrond of natuurgebied). Bovendien verdwijnt stapsgewijs het systeem van de meeneembaarheid.

De wijzigingen maken deel uit van het Vlaams Programmadecreet voor 2022, de bundel aan maatregelen die de Vlaamse decreetgever nodig acht om de begroting van volgend jaar te kunnen uitvoeren. Ze zijn meer concreet voorwerp van ‘Hoofdstuk 6: Financiën en Begroting’ waarmee de decreetgever de bepalingen m.b.t. het verkooprecht in de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 aanpast.

We zetten de nieuwe tarieven en regels nog even op een rijtje:
bij de aankoop van ‘de enige eigen woning’ daalt het verkooprecht van 6 naar 3%;
bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop en herbouw van ‘de enige eigen woning’ is vanaf 2022 slechts 1% in plaats van 5% belasting verschuldigd;
wie al een enige eigen woning in eigendom heeft en een tweede verblijf of investeringsvastgoed wil aankopen, betaalt geen 10 maar 12% belasting;
de bijkomende rechtenvermindering voor bescheiden woningen wordt verruimd zodat het op meer woningen van toepassing is. De totale belastbare grondslag van het onroerend goed is opgetrokken van 200.000 euro tot maximum 220.000 euro. Er wordt dan een rechtenvermindering toegestaan van respectievelijk 2.800 euro of 960 euro op het totaal van de op de aankoop berekende rechten. Als het verschuldigde verkooprecht lager is dan, naargelang het geval, hetzij 2800 euro, hetzij 960 euro, dan wordt de rechtenvermindering verlaagd tot het bedrag van dit verkooprecht. Voor de onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de kernsteden en de gemeenten van de Vlaamse Rand rond Brussel wordt de rechtenvermindering, toegestaan als de totale belastbare grondslag van het onroerend goed niet hoger is dan 240.000 euro.

Deze nieuwe tarieven zullen van toepassing zijn op de overeenkomsten houdende zuivere aankoop gesloten vanaf 1 januari 2022 of, in afwijking daarvan, op authentieke akten verleden vanaf 1 januari 2022 wanneer de overeenkomsten houdende zuivere aankoop waarop de akten betrekking hebben, gesloten zijn voor 1 januari 2022.

We geven nog mee dat de meeneembaarheid – het systeem waarbij men het verkooprecht op een vorige woning kan aftrekken van het verkooprecht op een volgende woning – wordt afgeschaft. Definitief op 1 januari 2024. Voor aankoop waarvan de authentieke akte uiterlijk op 31 december 2023 is verleden gelden overgangsbepalingen.