tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Consumptieprijsindex stijgt licht in juni 2021

Nieuws - 30/06/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De consumptieprijsindex van de maand juni 2021 bedraagt 111,30 punten. Hij steeg met 0,25 punt of 0,23% ten opzichte van mei 2021. De inflatie stijgt in juni van 1,46% naar 1,63%. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 109,34 punten, is in juni 2021 niet bereikt.

Consumptieprijsindex

De consumptieprijsindex van de maand juni 2021 bedraagt nu 111,31 punten tegenover 110,99 punten in mei 2021 (2013=100). Hij steeg met 0,25 punt of 0,23%.

Gezondheidsindex

De gezondheidsindex stijgt in juni met 0,32 punt en bedraagt 111,31 punten tegenover 110,99 punten in mei.

De gezondheidsindex is de consumptieprijsindex, waaruit een aantal producten uitgesloten zijn, namelijk de alcoholische dranken, de tabakswaren en de motorbrandstoffen (uitgezonderd LPG), de impact van de energiebijdrage (ingevoerd in 1993) en de accijnscompenserende belasting (ingevoerd in 1995) (Werkgelegenheidswet art. 2, §1).

Afgevlakte gezondheidsindex

De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juni 108,73 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 109,34 punten.

De afgevlakte gezondheidsindex, ook ‘afgevlakte index’ genoemd, is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden (februari, maart, april en mei 2021) (art. 2, § 2, Werkgelegenheidswet).

De werkgelegenheidswet van 23 april 2015 blokkeert de afgevlakte gezondheidsindex op het niveau van maart 2015 (100,66 punten), zolang het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden, vermenigvuldigd met de factor 0,98, het niveau van maart 2015 niet overschrijdt (art. 2, § 3, Werkgelegenheidswet).

Spilindex

De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 109,34 punten, is in juni 2021 niet bereikt.

Volgens de maandelijkse vooruitzichten voor de afgevlakte gezondheidsindex van het Federaal Plan Bureau voor de jaren 2021 en 2022 zou de volgende overschrijding van de spilindex (109,34), door de afgevlakte gezondheidsindex, plaatsvinden in november 2021.

Belangrijkste prijsbewegingen

In juni werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor aardgas, elektriciteit, restaurants en cafés, motorbrandstoffen, brood en granen en alcoholvrije dranken. Alcoholische dranken, vis en zeevruchten, bloemen en planten en groenten hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

Inflatie

De inflatie bedraagt nu 1,63% tegenover 1,46% in mei en 1,23% in april.

De hoofdgroep die in juni de grootste positieve impact heeft op de inflatie is vervoer met 0,61 procentpunt. De groep voeding en alcoholvrije dranken heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,63 procentpunt.

Covid-19

De impact van Covid-19 op de berekening van het indexcijfer is momenteel beperkt.