tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Vlaams Energiedecreet: aanvraag bidirectionele meter en retroactieve aanpassing tarieven mogelijk

Nieuws - 17/06/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design - Laure Lemmens


De Vlaamse decreetgever geeft via haar decreet van 4 juni 2021 aan het VREG de machtiging om de tariefmethodologie en elektriciteitsdistributietarieven met terugwerkende kracht aan te passen. Dat was nodig om een onbillijk financieel gevolg weg te werken dat voor bepaalde prosumenten ontstond door het Arrest van 14 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof over de virtueel terugdraaiende teller. Hetzelfde wijzigingsdecreet maakt het mogelijk om te kiezen voor een elektronische meter zonder communicatiemodule, de zogenaamde bidirectionele meter.

VREG kan tariefmethodologie aanpassen

In het kader van de inwerkingtreding op 1 maart 2021 van arrest nr. 5/2021 van het Grondwettelijk Hof besliste de VREG dat de meterstanden van de prosumenten met digitale meters op 1 maart 2021, de dag van de bekendmaking van het arrest, om 0 uur moesten uitlezen en vervolgens aan de leveranciers moesten bezorgen. Op basis van deze data zou dan een tussentijdse berekening en factuur worden gemaakt. Dit had voor een bepaalde categorie van gebruikers van zonnepanelen een onrechtvaardig gevolg: mensen met zonnepanelen en een terugdraaiende teller met een groot verbruik in de herfst en winter, zouden dat normaal (via de virtueel terugdraaiende teller) kunnen compenseren met een hoge productie in de zomer, wat nu niet meer mogelijk was.

Maar het Energiedecreet stelde dat “de tarieven die van toepassing zijn, niet met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast”, waardoor aan deze onbillijkheid niet kon worden verholpen. Het decreet van 4 juni 2021 remedieert hieraan: de VREG kan eenmalig de tariefmethodologie en de elektriciteitsdistributietarieven met terugwerkende kracht aanpassen om te verhinderen dat aan prosumenten tweemaal elektriciteits- distributienettarieven worden aangerekend voor hetzelfde gebruik van het elektriciteitsdistributienet.

Ook is voorzien dat deze situatie zich niet meer kan voordoen in de toekomst: de VREG moet de tariefmethodologie zodanig vaststellen dat het niet mogelijk is dat meermaals aardgas- of elektriciteitsdistributienettarieven worden aangerekend voor hetzelfde gebruik van het aardgasdistributienet of elektriciteitsdistributienet.

Bidirectionele meter voor elektrosensitieve personen

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 14 januari 2021 een aantal bepalingen rond de digitale meter in het Energiedecreet. Het compensatiemechanisme, beter bekend als ‘de virtueel terugdraaiende teller’, bleek namelijk in strijd te zijn met de Grondwet. De bepaling die de universele uitrol van digitale meters voorschrijft, wordt echter niet vernietigd. Volgens het energiedecreet moet de verplichte installatie van digitale meters voor elke netgebruiker in de mogelijkheid voorzien om te kiezen voor een communicatie via bekabeling in plaats van een draadloze communicatie, wat vooral belangrijk is voor elektrosensitieve personen.

De bekabelde digitale versie wordt echter pas in 2023 technisch beschikbaar. Daarom wordt nu voorzien in de mogelijkheid om een elektronische meter te plaatsen zonder communicatiemodule, de zogenaamde bidirectionele meter. Elke netgebruiker kan dit vragen in afwachting van de beschikbaarheid van een digitale meter die met de distributienetbeheerder via bekabeling communiceert, zonder bijkomende voorwaarde (de netgebruiker hoeft bijvoorbeeld niet aan te tonen dat hij of zij elektrosensitief is).

In werking: 15 juni 2021, dag van verschijning in het Belgisch Staatsblad.

Zie ook: