tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Covid-19: Brusselse regering verlengt, verruimt en versoepelt handelshuurlening

Nieuws - 03/06/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Hoewel de coronacijfers verbeteren en de maatregelen stapsgewijs versoepelen, blijven heel wat ondernemingen in het Brussels gewest het moeilijk hebben om hun handelshuur te betalen. De Brusselse regering heeft dan ook beslist om de zogenaamde ‘Covid-19-handelshuurlening’ nog enkele maanden verder te zetten, tot en met 15 november 2021. Maar ze doet meer dan dat. Ze trekt ook het maximumbedrag van de handelshuurlening per huurder op van 35.000 naar 75.000 euro. En versoepelt een hele reeks voorwaarden zodat meer ondernemingen van de regeling kunnen gebruikmaken.

Handelshuurlening Brussels gewest

Sinds 15 januari 2021 kunnen ondernemingen die een handelspand huren in het Brussels gewest een goedkope handelshuurlening aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Dat moet hen de mogelijkheid geven om eventuele liquiditeitsproblemen op te vangen en geeft verhuurders tegelijkertijd de zekerheid over de betaling van de huurgelden.

Maar er gelden strenge voorwaarden. De huurder en verhuurder moeten een vrijwillige overeenkomst afsluiten waarin de verhuurder uitdrukkelijk aangeeft af te zien van 1, 2, 3 of 4 maanden huur (inclusief lasten) en akkoord gaat dat de betaling van deze huur (inclusief lasten) gedekt wordt door een lening bij het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

De huurder gaat die lening aan tegen een rentevoet van 2% per jaar en dat voor een bedrag dat overeenkomt met 1 tot maximum 4 maanden huurgeld (inclusief lasten).

Verlengd tot half november

Normaal gezien liep de maatregel af op 30 juni 2021. Maar omdat heel wat ondernemingen nog steeds in financiële moeilijkheden zitten, heeft de Brusselse regering beslist om de maatregel te verlengen, tot en met 15 november 2021.

Maximumbedrag opgetrokken tot 75.000 euro

Maar de maatregel wordt niet alleen verlengd, de regering zorgt ook nog voor heel wat versoepelingen om extra financiële ademruimte te creëren. Zo verhoogt ze het maximumbedrag dat per huurder aan leningen kan worden uitgekeerd voor al zijn handelspanden samen van 35.000 euro naar 75.000 euro.

Voorwaarden versoepeld

Maar de regering wijzigt ook de algemene voorwaarden:
voortaan kunnen ondernemingen ook gebruik maken van de regeling ondanks het bestaan van huurachterstallen op 18 maart 2020, op voorwaarde dat ze helemaal zijn afbetaald op het moment van de leningsaanvraag
de aflossingstermijn wordt verlengd: de handelshuurlening wordt terugbetaald en de rente wordt betaald in 36 (voorheen 18) maandelijkse termijnen van een gelijk bedrag, waarvan de eerste 24 (voorheen 6) maanden na de toekenning van de handelshuurlening verschuldigd is
ondernemingen krijgen de mogelijkheid om een tweede aanvraag in te dienen wanneer al een eerdere aanvraag werd ingediend (voor publicatie van de huidige wijzigingen). Met andere woorden een tweede aanvraag is mogelijk wanneer het eerdere maximum van 35.000 euro door een eerste aanvraag was bereikt.

In werking: 4 juni 2021

Zie ook