tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Vlaamse regering zet regelgeving digitale gebouwenpas verder op punt

Nieuws - 02/06/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse regering komt met meer details over de zogenaamde ‘gebouwenpas’. Via deze digitale interface zal iedereen met een zakelijk recht op een onroerend goed in het Vlaams gewest (of een door hem gemachtigde derde) alle belangrijke informatie over zijn gebouw, het perceel en de omgeving online kunnen raadplegen. De regering geeft nu verder invulling aan het Gebouwenpasdecreet van 18 november 2018. Ze verduidelijkt welke informatie de gebruikers zelf kunnen toevoegen aan hun gebouwenpas en concretiseert de verwerking en bewaring van de gegevens in de gebouwenpas.

Van woningpas naar gebouwenpas

In 2018 voerde Vlaanderen al de woningpas in, zeg maar het digitale paspoort voor private woningen. Burgers kunnen belangrijke informatie, vergunningen, attesten en documenten over hun woning (bv. bodemattest, Mobiscore, enz.) online terugvinden op https://woningpas.vlaanderen.be. Maar de bedoeling is om het concept uit te breiden naar niet-residentiële gebouwen in de vorm van een omvattende ‘gebouwenpas’.

Hoe dit alles er moet uitzien, staat in het Gebouwenpasdecreet van 18 november 2018. Daaruit blijkt dat het digitale gebouwenpaspoort een overkoepelend zicht moet geven over alle gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie m.b.t. een onroerend goed in het Vlaams gewest. In het decreet werden al een aantal aspecten van toegang tot de gebouwenpas en het beheer van informatie in de gebouwenpas geregeld. Vandaag geeft de Vlaamse regering er via een uitvoeringsbesluit verder invulling aan.

Gebruiker kan gebouwenpas aanvullen met relevante info over onroerend goed

Uit het Gebouwenpasdecreet bleek al dat de gebouwenpas in eerste instantie toegankelijk is voor de ‘houders van een zakelijk recht op een onroerend goed in het Vlaams gewest’. Met de term ‘houder van een zakelijk recht’ wordt verwezen naar iedereen die beschikt over een recht van eigendom, opstal, erfpacht of vruchtgebruik. Ook ‘blote eigenaars’ die samen met de vruchtgebruiker(s) een zakelijk recht hebben op een onroerend goed krijgen toegang tot de gebouwenpas. Hebben meerdere personen samen een zakelijk recht op een onroerend goed, dan kan ieder van hen apart toegang nemen tot de pas. De houders van een zakelijk recht kunnen daarnaast ook derden machtigen om toegang te krijgen tot de gebouwenpas. Denk aan een architect, ingenieur of vastgoedmakelaar.

Zij kunnen het paspoort dus online raadplegen. Met daarin de gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie, zoals attesten, keuringen, vergunningen, technische gegevens, open data, die beschikbaar is in verschillende databanken van de Vlaamse overheid. Eventueel aangevuld met gegevens die ter beschikking worden gesteld door andere overheden of instanties.

De Vlaamse regering verduidelijkt nu dat ‘de houders van een zakelijk recht en de door hen gemachtigde derden’ de gebouwenpas ook zelf kunnen aanvullen met relevante documenten over het onroerend goed en de omgeving. Het gaat om
attesten, keuringen, vergunningen en verslagen
bewijsstukken over uitgevoerde renovatiewerken
plannen
foto’s

Onbeperkte bewaartermijn

De bewaartermijn voor de gegevens in de gebouwenpas is onbeperkt. Maar de houders van een zakelijk recht of de door hen gemachtigde derden kunnen de informatie die ze zelf aan de gebouwenpas hebben toegevoegd op elk moment verwijderen.

Identificatie van gebruikers voor toegang tot gebouwenpas

Vooraleer de houders van een zakelijk recht en de door hen gemachtigde derden toegang krijgen tot de gebouwenpas, moeten ze zich identificeren. Ze zullen daarvoor het digitale systeem voor ‘Toegangs- en Gebruikersbeheer’ (ACM-IDM) van de Vlaamse overheid moeten gebruiken.

Wanneer een gebouwenpas voor een bepaalde periode publiek toegankelijk wordt gemaakt door de houder van een zakelijk recht (want ook die optie is decretaal voorzien), dan moeten gebruikers zich niet identificeren om toegang te krijgen tot de pas. Maar weet dat zij de informatie die door de houders van een zakelijk recht of de door hen gemachtigde derde aan de pas is toegevoegd niet kunnen raadplegen.

Verwerking persoonsgegevens

De gebouwenpas zal heel wat persoonsgegevens bevatten. In het licht van de GDPR en privacyregels is het dan ook cruciaal dat de regering de nodige regels op papier zet. Ze duidt daarom de categorieën van persoonsgegevens die in de pas worden verwerkt en ontsloten, namelijk woningkenmerken, persoonlijke contactgegevens en identificatiegegevens.

En ze bepaalt welke personen betrokken zijn van de verwerking van persoonsgegevens in de gebouwenpas:
de houder van het zakelijk recht
de bewoner
de architect, de aannemer, de installateur betrokken bij het bouwproces
de deskundige, de adviseur, de expert

12 juni 2021

Met haar besluit van 23 april 2021 zet de Vlaamse regering een nieuwe stap in de ontwikkeling en uitvoering van de gebouwenpas. De bepalingen treden in werking op 12 juni 2021 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).