Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Meer details over renteloze lening voor energierenovatie van noodkoopwoningen

Nieuws - 21/02/2020
-
Auteur(s): 
Ilse Vogelaere


Mensen die hun noodkoopwoning energetisch willen renoveren, kunnen hiervoor een renteloze lening aangaan bij het OCMW. Vlaamse minister van Energie Demir bepaalt nu voor welke investeringen dit kan. En ze regelt ook de vervroegde terugbetaling van de lening.

Werken

Noodkoopwoningen zijn woningen die mensen met een laag inkomen kopen omdat ze niet op de sociale of private huurmarkt terecht kunnen. Vaak zijn het woningen waar veiligheid en energiezuinigheid slecht scoren. Om de mensen een duwtje in de rug te geven voor een energetische renovatie, kunnen ze bij het OCMW een renteloze lening aangaan. Van maximum 25.000 euro.

De werken die voor de steun in aanmerking komen zijn de werken die op het moment van de aanvraag van de renteloze lening ook in aanmerking komen voor de Vlaamse renovatiepremie, de Vlaamse energielening en de energiepremie van de netbeheerder.

De werken moeten uitgevoerd worden om de Vlaamse veiligheids-, gezondheids- en woonkwalteitsnormen te behalen en om de woningen energiezuiniger te maken.

Vervroegde terugbetaling

Wie zijn volledige lening vervroegd wil terugbetalen aan het OCMW kan dat. In principe zijn hier geen kosten aan verbonden.
Maar bij een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling kan het OCMW wel een minimumbedrag vaststellen of een dossierkost van maximaal 25 euro per verrichting aanrekenen. Het OCMW kan dit alleen maar doen als dit expliciet in de kredietovereenkomst met de ontlener staat.

Meerwaarde

Wanneer binnen de vier jaar na de volledige terugbetaling van de lening de ontlener een meerwaarde realiseert, moet hij een vergoeding betalen.

Afbetalingsplan

Het OCMW kan een afbetalingsplan toestaan. Maar alleen nadat de terugbetalingscapaciteit van de ontlener eerst is onderzocht. Daarvoor vergelijkt men zijn financiële middelen en inkomsten met zijn vaste uitgaven.

Inwerkingtreding

Het nieuwe MB van 31 januari 2020 treedt in werking op 1 maart 2020.

Bron: Ministerieel besluit van 31 januari 2020 tot uitvoering van diverse bepalingen van afdeling IV van titel VII, hoofdstuk II van het energiebesluit van 19 november 2010 betreffende de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen, BS 20 februari 2020