Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Appartementsrecht: Grondwettelijk Hof vernietigt viervijfdemeerderheid voor sloop- of heropbouwbeslissing

Nieuws - 20/02/2020
-
Auteur(s): 
Ilse Vogelaere


De algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars kan niet langer met een viervijfdemeerderheid beslissen tot afbraak of volledige heropbouw van het appartementsgebouw. Voortaan is terug eenparigheid vereist. Het Grondwettelijk Hof heeft de viervijfdemeerderheid vernietigd, omdat er te weinig waarborgen zijn voor de eigenaar die niet akkoord gaat met de afbraak.

Sinds 1 januari 2019 kan de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars met een viervijfdemeerderheid beslissen om het appartementsgebouw te slopen of volledig te heropbouwen. Die viervijfdemeerderheid volstaat als de afbraak nodig is om hygiënische of veiligheidsredenen of als de kostprijs om het gebouw te renoveren buitensporig hoog is.

Het Grondwettelijk Hof vernietigt nu deze regel omdat hij zorgt voor een discriminerende inmenging in het eigendomsrecht. Bij elke inmenging in het eigendomsecht moet er een billijk evenwicht zijn tussen het algemeen belang en de bescherming van het recht op het ongestoord genot van de eigendom. En dat is hier niet het geval.

Wanneer de algemene vergadering beslist tot afbraak of heropbouw kan de mede-eigenaar die daar niet mee akkoord gaat, afstand doen van zijn kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars. Alleen als de waarde ervan lager is dan zijn aandeel in de totale kostprijs van de werken. En met een in onderling akkoord of door de rechter vastgelegde compensatie. Het Hof zegt dat de wetgever – door in die mogelijkheid te voorzien – wel enigszins rekening houdt met het belang van de mede-eigenaar die zich verzet, maar dat hij niet ver genoeg gaat. Om van een billijk evenwicht te kunnen spreken moeten er bijkomende waarborgen zijn. Het gaat hier immers om een verregaande inmenging in het eigendomsrecht.

Waar tot nu de mede-eigenaar zelf naar de rechter moet stappen als hij niet akkoord gaat met de sloop- of heropbouwbeslissing vindt het Hof dat de vereniging van mede-eigenaars zelf op eigen initiatief haar beslissing aanhangig moet maken bij de vrederechter. Die kan dan de wettigheid van de beslissing beoordelen en eventueel een deskundige raadplegen over een geschikt bedrag voor de compensatie. Dan pas zou er sprake zijn van een billijk evenwicht tussen het algemeen belang en de bescherming van het recht op een ongestoord eigendomsgenot.

Bron: GwH 20 februari 2020, nr. 30/2020
Zie ook:
— Burgerlijk Wetboek (art. 577–7)
Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018 (art. 167)