Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Bandingfactoren voor nieuwe en bestaande groene-energie-installaties in 2020

Nieuws - 09/12/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Vlaams minister van Omgeving en Energie, Zuhal Demir, heeft de bandingfactoren bekendgemaakt die vanaf 1 januari 2020 bepalen op hoeveel groenestroom- en warmtekrachtcertificaten een producent of medeproducent van groene energie recht heeft. Wat opvalt, is dat bijna alle bandingfactoren dalen.

Laag, lager, laagst

Voor de meeste nieuwe installaties dalen de bandingfactoren. Voor sommige installaties worden ze zelfs gehalveerd. Bovendien geven de volgende installaties géén recht meer op certificaten:
zonnepanelen met een vermogen tussen 10 en 40 kW, mét en zonder burgerparticipatie;
installaties voor de verbranding van biomassa-afval met een vermogen tussen 10 kWe en 20 MWe, mét en zonder burgerparticipatie; en
ingrijpende wijzigingen aan diverse types van WKK-installaties.
Alleen de bandingfactoren voor installaties op biogas blijven zowat gelijk.

Naast die lage bandingfactoren voor de nieuwe installaties, komen er ook lagere geactualiseerde bandingfactoren voor bijna alle bestaande groenestroom- en WKK-installaties. De bandingfactoren voor bestaande installaties worden alleen geactualiseerd als de geactualiseerde bandingfactor meer dan 2% hoger of – in dit geval – lager uitvalt dan de huidige bandingfactor.

Voor 17 jaar?

Momenteel kan er alleen certificatensteun toegekend worden voor periodes van 10, 15 of 20 jaar. Maar het ministerieel besluit gaat ervan uit dat dit ook kan voor een termijn van 17 jaar. Om dat in de praktijk te brengen, moet het energiebesluit nog aangepast worden.

Voor representatieve projectcategorieën

In principe heeft een producent van groene energie recht op 1 certificaat ter waarde van 97 euro per 1.000 kW geproduceerde groene stroom of op een certificaat van 35 euro per 1.000 kW geproduceerde groene warmte, vermenigvuldigd met de bandingfactor. In de bandingfactor worden bepaalde kosten verrekend, zodat de productie van groene energie niet overgesubsidieerd wordt. Dalende bandingfactoren zijn in principe goed nieuws: dat betekent dat de groenestroom- en groenewarmte-installaties ook zonder overheidstussenkomst rendabel zijn. Uiteraard op voorwaarde dat álle kosten in de bandingfactor verrekend werden.

De bandingfactoren uit het ministerieel besluit zijn overigens bandingfactoren die van toepassing zijn op standaardinstallaties, ingedeeld in zogenaamde ‘representatieve projectcategorieën’. Voor installaties die buiten die projectcategorieën vallen, kan het Vlaamse Energieagentschap een specifieke bandingfactor toekennen.

Zie ook: