Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Vennootschappen betalen in 2020 meer voor openbaarmaking van hun jaarrekening

Nieuws - 02/12/2019
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


De kosten voor de openbaarmaking van de jaarrekening van vennootschappen worden elk jaar aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De Nationale Bank van België (NBB) heeft de geïndexeerde bedragen voor 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 december 2019.

Vanaf 1 januari 2020 betalen de vennootschappen dus een beetje meer voor de neerlegging en openbaarmaking van hun (geconsolideerde) jaarrekening bij de Balanscentrale van de NBB.

Tarieven vanaf 1 januari 2020

Volledig/geconsolideerd model van de jaarrekening
De kosten voor de openbaarmaking van een volledig/geconsolideerd model van de jaarrekening bedragen (art. 3:70, § 2, eerste lid, KB/WVV):
Wijze van neerlegging
2019
Vanaf 1 januari 2020
NBB
CBN
Totaal
Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL)
€ 300,70
€ 302,20
€ 3,40
€ 305,60
Via het internet in de vorm van een PDF-bestand
€ 356,90
€ 358,70
€ 3,40
€ 362,10
Verbeterde neerlegging
€ 68,70
€ 69,10
€ 0,00
€ 69,10

Verkort model van de jaarrekening
De kosten voor de openbaarmaking van een verkort model van de jaarrekening bedragen (art. 3:70, § 2, tweede lid, KB/WVV):
Wijze van neerlegging
2019
Vanaf 1 januari 2020
NBB
CBN
Totaal
Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL)
€ 68,70
€ 69,10
€ 3,40
€ 72,50
Via het internet in de vorm van een PDF-bestand
€ 124,80
€ 125,40
€ 3,40
€ 128,80
Verbeterde neerlegging
€ 68,70
€ 69,10
€ 0,00
€ 69,10

Micromodel van de jaarrekening
De kosten voor de openbaarmaking van een micromodel van de jaarrekening bedragen (art. 3:70, § 2, derde lid, KB/WVV):
Wijze van neerlegging
2019
Vanaf 1 januari 2020
NBB
CBN
Totaal
Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL)
€ 50,80
€ 51,10
€ 3,40
€ 54,50
Via het internet in de vorm van een PDF-bestand
€ 107,00
€ 107,60
€ 3,40
€ 111,00
Verbeterde neerlegging
€ 43,70
€ 44,00
€ 0,00
€ 44,00

Verbeterde jaarrekening
Jaarrekeningen die wezenlijke fouten bevatten, moeten opnieuw neergelegd worden. Wezenlijke fouten kunnen alleen voorkomen in jaarrekeningen in pdf en in jaarrekeningen op papier. Een jaarrekening die online wordt neergelegd als XBRL-bestand en die wezenlijke fouten zou bevatten, geraakt niet door het valideringsprogramma.

Ook de openbaarmakingskosten voor een verbeterde jaarrekening (volledig, verkort of geconsolideerd model) stijgen op 1 januari 2020 van 68,70 euro tot 69,10 euro (art. 3:70, § 2, vierde lid, KB/WVV).
Vanaf 1 januari 2020 betaalt u voor de openbaarmaking van een verbeterde jaarrekening volgens het micromodel 44,00 euro, in plaats van 43,70 euro in 2019.

Verplichte elektronische neerlegging

Ondernemingen zijn verplicht om hun (geconsolideerde) jaarrekening, samen met de bijhorende stukken, elektronisch neer te leggen.

Groottecriteria

Of uw vennootschap haar jaarrekening volgens het micromodel, het verkort model of het volledig model moet neerleggen, hangt af van bepaalde groottecriteria en van het al of niet beursgenoteerd zijn van de vennootschap.
Er zijn drie categorieën vennootschappen: ‘micro’, ‘kleine’ en ‘grote’.

Microvennootschap
Een microvennootschap is een kleine vennootschap met rechtspersoonlijkheid die geen dochtervennootschap of moedervennootschap is en die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt (art. 1:25, WVV):
jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;
jaaromzet (excl. btw): 700.000 euro;
balanstotaal: 350.000 euro.

De microvennootschappen mogen het micromodel (MIC) gebruiken voor het opmaken en neerleggen van hun jaarrekening.

Kleine vennootschap
Een kleine vennootschap is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt (art. 1:24, WVV):
jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
jaaromzet (excl. btw): 9.000.000 euro;
balanstotaal: 4.500.000 euro.

Een kleine (niet-beursgenoteerde) onderneming mag het verkort model (VKT) gebruiken voor het opmaken en neerleggen van haar jaarrekening.

Grote vennootschap
Een vennootschap is 'groot' als ze, op datum van het laatst afgesloten boekjaar, ofwel beursgenoteerd is, ofwel meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:
jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
jaaromzet (excl. btw): 9.000.000 euro;
balanstotaal: 4.500.000 euro.

Een grote vennootschap moet het volledig model (VOL) gebruiken voor het opmaken en neerleggen van haar jaarrekening.

Jaarrekeningmodellen vennootschappen

Op de website van de Balanscentrale vinden de vennootschappen het overzicht met alle soorten modellen voor de openbaarmaking van hun jaarrekening terug.

Laattijdige neerlegging

Ondernemingen die hun jaarrekening te laat neerleggen bij de Balanscentrale, riskeren een boete, die varieert tussen 120 euro en 1.200 euro.

Geen jaarrekening neergelegd…

De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kan overgaan tot de ambtshalve doorhaling van vennootschappen die voor ten minste drie opeenvolgende boekjaren niet hebben voldaan aan de verplichting tot neerlegging van hun jaarrekening.

Zie ook:
– Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 30 april 2019 (KB/WVV) (art. 3:66 tot en met art. 3:75)