Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?GeoBru verantwoordelijk voor ruimtelijke informatie en milieuatlas in Brussel

Nieuws - 29/11/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Wat hebben de websites van Shop in Brussels, de MIVB, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (het ‘kadaster’) en Leefmilieu Brussel met elkaar gemeen? Zij maken allemaal gebruik van de geografische gegevens en kaarten van geo.brussels, het Geoportaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij dat geoportaal zijn vele overheidsinstanties betrokken, waaronder het CIGB en GeoBru. In een besluit van 21 november 2019 licht de Brusselse regering hun taken toe. Eén van de opmerkelijkste is: het opstellen van een milieuatlas, met de milieu-interpretatie van ruimtelijke gegevens voor het grote publiek.

Het Geoportaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevat officiële data op het vlak van milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening. U kunt er bijvoorbeeld themakaarten raadplegen, zelf kaarten aanmaken op basis van de beschikbare officiële informatie of, na overeenkomst, de officiële data overnemen in uw eigen databank.
Het geoportaal wordt onderhouden en geëxploiteerd door het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIGB).

Het CIGB volgt daarbij de richtlijnen van het GeoBru-comité. Dat comité bestaat uit leden mét, en leden zónder stemrecht. De vertegenwoordigers van het CIGB, van Leefmilieu Brussel, van het Brussels Planningsbureau, van Brussel Stedenbouw en Erfgoed, van Mobiel Brussel én van de MIVB hebben stemrecht. De andere overheidsinstanties die aan het geoportaal meewerken, kunnen ook vertegenwoordigers afvaardigen, maar die hebben geen stemrecht.

Het GeoBru-comité beslist onder meer of bepaalde gegevens beschouwd kunnen worden als authentieke gegevensbronnen of als referentiegegevens, zoals ze in de Brusselse ordonnantie op de ruimtelijke informatie worden genoemd. Als er binnen het comité geen consensus gevonden wordt, beslist de Brusselse regering of het al dan niet om referentiegegevens gaat.

Het comité wijst ook de overheden aan die hun gegevens mogen koppelen aan de ruimtelijke databank. En het wisselt informatie uit met andere overheidsinstanties. Bijvoorbeeld met de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of met het Belgische Coördinatiecomité Inspire. Dat laatste staat in ons land in voor de contacten met de Europese Commissie, wat de Europese INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European Union betreft.

Het uitvoeringsbesluit zegt ook nog dat het GeoBru-comité een milieuatlas publiceert voor het grote publiek met een milieu-interpretatie van de ruimtelijke gegevens. Die milieuatlas werd tot nu opgesteld door Leefmilieu Brussel in uitvoering van de ordonnantie op de milieu-informatie.

Het Brusselse besluit zegt tot slot nog welke instanties bepaalde kosten dragen voor het verzamelen en verwerken van de informatie. Het besluit geeft zo uitvoering aan de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En hoewel de ordonnantie al van 2010 dateert, treedt het uitvoeringsbesluit pas op 9 december 2019 in werking.