Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Raad van State vernietigt huidige indeling van toeristisch logies volgens comfort

Nieuws - 28/11/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


In opdracht van de Vlaamse regering heeft de minister van Toerisme in 2017 classificatienormen uitgewerkt die beter pasten bij de filosofie van het nieuwe Toeristische Logiesdecreet. Erkende hotels, B&B’s, vakantiewoningen en andere exploitatievormen die aan de classificatienormen van een type logies voldoen, kunnen sinds 1 april 2017 een comfortclassificatie aanvragen volgens die nieuwe classificatienormen en kunnen dan het bekende logo voeren van Toerisme Vlaanderen, met de 0 tot 5 sterren.

Maar op 12 november 2019 besliste de Raad van State om de bepaling te vernietigen waarin de Vlaamse regering de minister van Toerisme de bevoegdheid gaf om de classificatienormen uit te werken én het volledige ministeriële besluit met de nieuwe classificatienormen.
De Raad waarschuwt bovendien dat een ánder ministerieel besluit, dat van de logo’s met de sterren, wellicht ook aangepast moet worden.

De Raad vindt namelijk dat de Vlaamse regering met haar delegatie aan de Vlaamse minister van Toerisme te ver was gegaan. Het was de taak van de regering zélf om de spelregels vast te leggen voor de nieuwe comfortclassificatie; niet van de minister.
De Vlaamse regering mag aan een minister alleen uitvoeringsmaatregelen van bijkomstige of detailmatige aard delegeren. En dat was hier niet het geval. Het feit dat de uitbaters niet verplicht zijn om een comfortclassificatie aan te vragen, doet niets af aan het feit dat de delegatie aan de minister te ruim was.

De Vlaamse regering zal dus zélf de grote regels voor de comfortclassificatie moeten vastleggen in een besluit van de Vlaamse regering; de ministeriële classificatienormen gelden niet meer.

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, art. 21 (vernietigde bepaling).
Ministerieel besluit van 17 maart 2017 tot bepaling van de classificatienormen voor comfort in een erkend toeristisch logies (vernietigd besluit).
Ministerieel besluit van 17 maart 2017 tot bepaling van de erkenningstekens voor een erkend toeristisch logies [logo’s met sterren].