Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Vlaamse Regering legt inhoud vast van ‘aanvraagformulier voor bindende schatting van onroerende goederen in een nalatenschap’

Nieuws - 20/05/2019
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


Erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden en al wie een aangifte van nalatenschap moet indienen, kunnen vóór de aangifte en uiterlijk vóór het verstrijken van de aangiftetermijn aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een schatting vragen van het geheel of een deel van de onroerende goederen die zich in België bevinden en die voor hun verkoopwaarde moeten of kunnen worden aangegeven. Deze schatting is kosteloos. Ze is bindend voor Vlabel en zal gebruikt worden voor de berekening van de erfbelasting.

De Vlaamse Regering meldt via haar besluit van 10 mei 2019 dat deze schatting moet aangevraagd worden met een formulier dat Vlabel ter beschikking stelt.

Er kan een bindende schatting aangevraagd worden voor overlijdens vanaf 1 april 2019.

Aanvraagformulier voor bindende schatting

In haar besluit van 10 mei 2019 somt de Vlaamse Regering alle elementen op die het ‘aanvraagformulier voor bindende schatting van onroerende goederen in een nalatenschap’ moet bevatten (nieuw art. 3.3.1.0.7, VCF).

Vlabel levert het aanvraagformulier aan. De aanvragers vullen het in en ondertekenen het.
Vlabel bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 15 kalenderdagen.

Plaatsbezoek

Als Vlabel een plaatsbezoek noodzakelijk acht, worden de aanvragers ingelicht over de datum en het uur waarop dat plaatsbezoek zal plaatsvinden.

Schattingsverslag

Vlabel maakt een gemotiveerd schattingsverslag op dat onderstaande informatie bevat, en bezorgt dit aan de aanvragers:
de datum van het schattingsverslag;
de referentiedatum van de schatting;
de identificatie en de beschrijving van het te schatten goed;
de gebruikte vergelijkingspunten;
de geschatte waarde.

De schatting is bindend voor Vlabel en zal gebruikt worden voor de berekening van de erfbelasting.

Aanvragers die niet akkoord gaan met deze schatting, kunnen na ontvangst van het aanslagbiljet voor de erfbelasting een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

In werking

Hebben uitwerking met ingang van overlijdens vanaf 1 april 2019:
artikel 217 van het ‘decreet van 19 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013’;
het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019 tot wijziging van de VCF, wat betreft de aanvraag tot bindende schatting van onroerende goederen in een nalatenschap.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019 tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de aanvraag tot bindende schatting van onroerende goederen in een nalatenschap, BS 20 mei 2019.
Zie ook:
– Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013 (VCF) (art. 1.1.0.0.4, art. 3.3.1.0.5, § 2, art. 3.3.1.0.6, nieuw art. 3.3.1.0.7 en art. 3.3.1.0.9)
– Decreet van 19 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 29 januari 2015;err., BS 20 september 2016 (art. 217 en art. 325).