tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Consultatie over hout uit duurzaam beheerde bossen

Nieuws - 14/03/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


BS 14/03/2019. – Federaal minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem kondigt in het Belgisch Staatsblad van 14 maart aan dat zij een ontwerp van sectoraal akkoord klaar heeft over ‘meer duurzaam hout in België’. Wettelijk gezien betekent dit dat u nu 30 dagen de tijd hebt om opmerkingen te formuleren bij dat ontwerp van akkoord. Dus tot en met 13 april 2019. Daarvoor kan u terecht bij de FOD Volksgezondheid.

Sectoraal akkoord ter verhoging van het aanbod van gecertificeerde houtproducten uit duurzaam beheerde bossen 2019-2024’, zo blijkt het akkoord te heten dat minister Marghem heeft gesloten met 10 beroepsorganisaties uit de sectoren bos, hout en bouw, en met vertegenwoordigers van de erkende certificatiesystemen FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC Belgium (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

In het akkoord engageren de partners zich om het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen te verhogen op de Belgische markt, en om hun leden, leveranciers en consumenten te sensibiliseren voor de sociale en milieuvoordelen van duurzaam hout en voor het belang van certificatie. De organisaties en hun leden zullen het zorgvuldigheidsbeginsel uit de Europese houtverordening 995/2010 ook toepassen op de houtproducten die niet expliciet vermeld worden in bijlage I bij de verordening. En zij engageren zich om een actieplan op te stellen om het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen te verhogen ten opzichte van de situatie in 2016, zoals die werd opgetekend in de marktstudie ‘Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016’. Bovendien ‘nemen de partners akte van de perspectieven voor 2030’ uit die studie.

In het sectoraal akkoord verbinden de partners zich om ‘alle middelen in te zetten die zij nodig achten’, maar zij leggen zichzelf geen resultaatsverbintenis op.

Er werd al eens een sectoraal akkoord gesloten over het promoten van milieuvriendelijke houtproducten, maar dat akkoord liep maar tot 2018. Het nieuwe akkoord zou in de loop van 2019 in werking treden en zou geldig blijven tot 31 december 2024.

Als u wil reageren op dat nieuwe akkoord, kunt u de integrale tekst ervan downloaden van de website van de FOD Volksgezondheid. Opmerkingen stuurt u per mail naar info.gezondheid.belgie.be.

Zie ook: