tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Eindelijk duidelijkheid over bouwvrije reservatiestroken

Nieuws - 08/02/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


BS 08/02/2019. - De Vlaamse regering heeft eindelijk de lijst gepubliceerd van alle reservestroken die worden opgeheven. Dat betekent dat een heleboel terreinen ineens hun oorspronkelijke bestemming terugkrijgen. De meeste worden opnieuw bouwgrond.

Veel oude gewestplannen en algemene plannen van aanleg bevatten overdrukken met reservatiestroken. Zo’n overdruk wil zeggen dat de overheid van plan is om daar nieuwe wegen of waterwegen te trekken of andere openbare werken uit te voeren. Op percelen met een reservatiestrook geldt in principe een bouwverbod en dat maakt het terrein nagenoeg onverkoopbaar. Maar veel gewest- en andere plannen zijn intussen 50 jaar oud en sommige geplande werken werden nooit uitgevoerd en zullen ook niet meer uitgevoerd worden, terwijl de overdruk ‘reservestrook’ nog altijd geldt ...

In de Codextrein die eind 2017 werd gepubliceerd, kreeg de Vlaamse regering van de decreetgever de opdracht om al die reservestroken eens grondig te bekijken en vóór 31 december 2018 de stroken aan te wijzen die konden worden opgeheven.

De regering haalde de deadline van 31 december 2018 niet, maar in het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2019 publiceerde ze een overzicht van meer dan 100 reservestroken die geschrapt worden. Meestal volledig. Soms gedeeltelijk. Sommige stroken worden geschrapt omdat de geplande werken er nooit gaan komen. Andere, omdat de infrastructuur intussen gerealiseerd werd en de bouwvrije strook niet langer nodig is of te breed werd ingeschat. Nog andere, omdat hele stukken van de reservestrook al een andere bestemming kregen via gewestplanwijzigingen of ruimtelijke uitvoeringsplannen en er met de rest van de strook niets meer kan aangevangen worden ...

De schrapping van de overdruk ‘reservestrook’ heeft tot gevolg dat de oorspronkelijke bestemmingen van de terreinen gereactiveerd worden. Voor de meeste gewestplanterreinen zijn dat ‘harde bestemmingen’ – bouwgrond of industriegrond. Goed nieuws voor de eigenaars.
Maar veel van die terreinen zien er momenteel erg groen uit. Juist door het bouwverbod. Een gemeente die dat groene karakter wil behouden, zal dus een ruimtelijk beleidsplan moeten opstellen en zal de hele procedure, mét openbaar onderzoek, moeten doorlopen.

Van toepassing
Vlaams gewest. Vanaf 18 februari 2019.

Zie ook: