tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Brusselse bedrijven krijgen premie van 80.000 euro voor vergroening, bodemsanering en stedelijke integratie

Nieuws - 07/02/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


BS 06/02/2019. – De Brusselse regering schrapt de subsidies voor herlokalisering van bedrijven, mobiliteit van goederen, mobiliteit van personeel en verandering van bestemming uit het subsidiepakket voor de stedelijke integratie, en geeft een groenere invulling aan dat pakket. Het maximumbedrag van 80.000 euro subsidie per jaar blijft wel behouden.
Het gewest voert ook een subsidie in voor hele kleine ondernemingen die van de mindere toeloop tijdens grote openbare werken gebruikmaken om hun gevel en bezoekersruimtes op te frissen.

Stedelijke integratie

Het doel van de hervormde steun voor stedelijke integratie is investeringen van grote ondernemingen, kmo’s en micro-ondernemingen te ondersteunen op het vlak van:
burenhinder: visuele hinder (‘uitzicht’), ontnemen van licht, ongepaste verlichting of geluid. Merk op dat geurhinder – nochtans een frequente klacht in het Brusselse – daar niet bij staat;
sanering van verontreinigde terreinen of behandeling van bodemvervuiling; en
beplanting, groendaken of groene gevels, op voorwaarde dat die ‘geen stedenbouwkundige last vormen’.
Bovendien komt de overheid alleen tussen als deze investeringen opgelegd werden in een gerechtelijke of administratieve beslissing, een norm of vergunning.

Specifiek voor kmo’s en micro-ondernemingen komen daar nog 2 steunmogelijkheden bij, want die ondernemingen kunnen nu ook een subsidie vragen voor:
investeringen die de toegang tot hun lokalen vergemakkelijken voor personen met een beperkte mobiliteit, oudere personen en personen met een kinderwagen; en
2 types van groene investeringen, voor zover die ‘de stedelijke integratie bevorderen van bestaande of nieuwe geïntegreerde circulaire activiteiten’:
-
investeringen die rechtstreeks betrekking hebben op de inzameling, de sortering, de opslag en de terugwinning van voorwerpen of reststoffen die bestemd zijn voor terugwinning. Onder ‘terugwinning’ valt hier: producten herstellen of maken, of ze laten herstellen of laten maken door derden, maar niet het verbranden met terugwinning van energie; en
-
investeringen die toelaten om ten minste 20% op de kosten van grondstoffen te besparen. Het gewest ken echter geen subsidies toe voor energiebesparende of waterbesparende voorzieningen.

De premie bedraagt 40% van de investeringskosten en kan nooit hoger zijn dan 80.000 euro.
De Brusselse overheid komt alleen tussen als de investeringskost ten minste 3.000 euro bedraagt bij investeringen in toegankelijkheid, en ten minste 5.000 euro in de andere gevallen. Tot nu lagen die drempels op 5.000 en 7.500 euro, maar het overheidsaandeel bedroeg wel 45% voor de micro-ondernemingen en kmo’s (en 25% voor de grote ondernemingen).

Verfraaiing

Het Brussels gewest geeft ook een subsidie aan micro-ondernemingen die binnen, of aan een werf van niveau 2 liggen en die hun vitrine, hun gevel of de ruimtes die toegankelijk zijn voor hun klanten én die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, renoveren. Een werf van niveau 2 is een werf waarbij het autoverkeer of de doorstroming van het openbaar vervoer gedurende ten minste 29 opeenvolgende dagen onderbroken is in ten minste één van beide rijrichtingen.

De premie dekt ook hier 40% van de kosten, maar kan niet hoger zijn dan 4.000 euro per jaar.
Het gewest subsidieert alleen investeringen waarvan de kosten schommelen tussen de 3.000 en de 10.000 euro.

Opgelet! Deze steun wordt alleen toegekend aan ondernemingen in specifieke sectoren. Zoals: winkels, horecazaken, leasingbedrijfjes, immobiliënkantoren of schoonheidssalons.

Van toepassing
Brussels gewest. Vanaf 25 maart 2019.

Zie ook: