tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?De energiehuizen zijn er voor iedereen

Nieuws - 11/01/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De energiehuizen zetten hun deuren open. Zij worden omgevormd tot energielokketen die het grote publiek informeren en begeleiden bij het nemen en uitvoeren van energiegerelateerde beslissingen. Het nieuwe takenpakket krijgt vorm in een besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2018.

Energiehuizen geven financieel advies en verstrekken goedkope energieleningen aan een prioritaire doelgroep van natuurlijke personen, coöperatieve vennootschappen en niet-commerciële instellingen. Maar daarnaast moeten die energiehuizen vanaf nu ook een minimumpakket aan energiediensten aanbieden in alle steden en gemeenten binnen hun werkingsgebied. De nieuwe service is in eerste instantie gericht op particulieren, maar bedrijven en verenigingen zullen er ook terechtkunnen voor basisinformatie over premies en energierenovatie.

De Vlaamse regering beschrijft het nieuwe takenpakket als volgt:
1)
inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan te bieden waar zij terechtkunnen met hun energievragen;
2)
gestructureerde basisinformatie aanbieden over:
de relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale energiebeleidsmaatregelen;
energiepremies en -leningen (ook over leningen bij de financiële sector); en
energetische renovatie;
3)
specifiek voor particulieren: hen begeleiden en ondersteunen bij:
het aanvragen van de premies en leningen;
het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij het wijzigen van energieleverancier;
het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken;
het uitvoeren van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging daarbij. Inclusief de dienstverlening die voortvloeit uit de energiescan die het energiehuis had laten uitvoeren met het oog op het uitvoeren van energiebesparende investeringen;
het interpreteren van thermografische informatie, van de zonnekaart, van de resultaten na een energiescan en van het energieprestatiecertificaat; en
4)
uitvoerende lokale diensten coördineren en eventueel doorwijzen. Bv. voor het uitvoeren van de energiescans.

Dit is een minimumpakket. De energiehuizen mogen ook ándere energiediensten aanbieden – zoals het aanbieden van ondersteuning bij groepsaankopen of het begeleiden van collectieve renovaties in stadswijken – maar zij krijgen daarvoor geen financiële ondersteuning vanuit dit besluit. Het huidige besluit kent voor het basispakket een forfaitaire vergoeding toe, waarvan de hoogte afhangt van het aantal steden en gemeenten in het werkingsgebied, en het aantal gezinnen per stad of gemeente. Energiescans worden apart vergoed.
Daar kunnen nog projectsubsidies bijkomen voor vernieuwende of experimentele projecten, maar die zullen toegekend worden volgens een oproepformule. Onder die categorie zouden ook projecten rond niet-residentiële gebouwen vallen.

Voor het uitvoeren van al die taken mogen de energiehuizen samenwerkingsverbanden aangaan. En de regering denkt dan aan samenwerking met de lokale woonloketten of met de steunpunten duurzaam bouwen van de provincies.

Van toepassing
Vlaams gewest. Vanaf 21 januari 2019.

Zie ook: