tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op integratie hypotheekkantoren in Administratie Rechtszekerheid (art. 8, art. 43 en art. 44, DB Fiscaal)

Nieuws - 09/01/2019
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


Door wijzigingen aan de federale regelgeving in verband met de integratie van de hypotheekkantoren in de ‘Administratie Rechtszekerheid’ van de ‘Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie’ (AAPD) zijn ook terminologische wijzigingen nodig aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

De functie van hypotheekbewaarder houdt immers op te bestaan. Zijn bevoegdheden worden toegewezen aan:
de bevoegde ontvanger Rechtszekerheid, voor de bevoegdheden inzake fiscale en niet-fiscale ontvangsten;
de ‘Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie’, voor de bevoegdheden inzake de hypothecaire openbaarmaking.

Het ‘decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen’ (DB Fiscaal) voert daarom in de Vlaamse Codex Fiscaliteit volgende terminologische aanpassingen door:
‘de registers van de hypotheekbewaarders’ worden vervangen door ‘de registers van hypothecaire openbaarmaking of de registers van het Belgisch Scheepsregister” in artikel 2.7.3.2.4, 2° van de VCF (actief van de nalatenschap: wettelijk vermoeden van eigendom voor hypothecaire renten en schuldvorderingen als ze op naam van de erflater in de ‘registers van de hypotheekbewaarders’ zijn ingeschreven) (art. 8, DB Fiscaal);
opheffing van de zinsnede ‘tegenover de hypotheekbewaarder’ in artikel 3.10.5.3.6 van de VCF (wettelijke hypotheek: handlichting in administratieve vorm) (art. 43, DB Fiscaal);
ook in artikel 3.12.1.0.9, eerste lid van de VCF worden ‘de registers van de hypotheekbewaarders’ vervangen door ‘de registers van hypothecaire openbaarmaking of de registers van het Belgisch Scheepsregister’ (inschrijving akte die in het buitenland verleden is en de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft) (art. 44, DB Fiscaal);

In werking:
7 januari 2019; dat is tien dagen na de publicatie van het ‘decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen’ in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 28 december 2018 (DB Fiscaal) (art. 8, art. 43 en art. 44)
Zie ook:
– Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013 (VCF) (art. 2.7.3.2.4, 2°, art. 3.10.5.3.6 en art. 3.12.1.0.9)
Wet van 11 juli 2018 in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie- en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid, BS 20 juli 2018.