tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Vlaamse energieheffing stijgt door indexering

Nieuws - 13/12/2018
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De Vlaamse heffing op de afnamepunten van elektriciteit werd op 1 januari van dit jaar omgevormd tot een maandelijkse heffing, die ook de ‘bijdrage Energiefonds’ wordt genoemd. Volgens het energiedecreet wordt die heffing elk jaar geïndexeerd. Het Belgisch Staatsblad van 13 december bevat de geïndexeerde bedragen die vanaf 1 januari 2019 aangerekend worden.
Door de indexering stijgen de tarieven met een factor 1,02420803782506.

Heffing op afnamepunten elektriciteit
Afnemer
Wettelijk bedrag
(in euro/maand)
Vanaf 1 januari 2019
(in euro/maand)
Residentiële afnemer op laagspanning
0,42
0,43
Niet-residentiële afnemer op laagspanning
7,87
8,06
Afnemer op middenspanning
150,00
153,63
Afnemer op hoogspanning
875,00
896,18

De Vlaamse energiebijdrage wordt geïnd op elk punt waar elektriciteit wordt afgenomen van het net. Het tarief hangt af van het type afnemer – residentieel of niet-residentieel – en van het spanningsniveau. Een residentiële afnemer is een natuurlijke persoon die gedomicilieerd is op het adres waar zich het afnamepunt bevindt. Alle andere afnamepunten, en dus ook de afnamepunten bij bedrijven of tweedeverblijven, vallen onder de categorie ‘niet-residentieel’.
Beschermde afnemers en internationale of Europese organisaties moeten geen heffing betalen.

De heffing op de afnamepunten van elektriciteit, zoals deze heffing in het energiedecreet heet, wordt door de energieleverancier geïnd en doorgestort aan de Vlaamse overheid. U vindt ze op de energiefactuur terug onder de benaming: ‘Bijdrage Energiefonds’.

Van toepassing
Vlaams gewest. Vanaf 1 januari 2019.

Zie ook: