tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Hogere openbaarmakingskosten voor jaarrekening ondernemingen in 2019

Nieuws - 11/12/2018
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


De kosten voor openbaarmaking van de jaarrekening van ondernemingen worden elk jaar geïndexeerd. De Nationale Bank van België (NBB) heeft de geïndexeerde bedragen voor 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 december 2018.

Vanaf 1 januari 2019 betalen de ondernemingen dus iets meer voor de neerlegging van hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de NBB.

Tarieven vanaf 1 januari 2019

Volledig/geconsolideerd model van de jaarrekening
De kosten voor de openbaarmaking van een volledig/geconsolideerd model van de jaarrekening bedragen, in euro (art. 178, § 3, eerste lid, KB/W.Venn.):
Wijze van neerlegging
2018
Vanaf 1 januari 2019
Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL)
292,70
300,70
Via het internet in de vorm van een PDF-bestand
347,30
356,90
Via de post op papier
353,40
363,10

Verkort model van de jaarrekening
De kosten voor de openbaarmaking van een verkort model van de jaarrekening bedragen, in euro (art. 178, § 3, tweede lid, KB/W.Venn.):
Wijze van neerlegging
2018
Vanaf 1 januari 2019
Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL)
66,80
68,70
Via het internet in de vorm van een PDF-bestand
121,50
124,80
Via de post op papier
127,50
131,00

Micromodel van de jaarrekening
De kosten voor de openbaarmaking van een micromodel van de jaarrekening bedragen, in euro (art. 178, § 3, derde lid, KB/W.Venn.):
Wijze van neerlegging
2018
Vanaf 1 januari 2019
Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL)
49,50
50,80
Via het internet in de vorm van een PDF-bestand
104,10
107,00
Via de post op papier
110,20
113,20

Verbeterde jaarrekening
Jaarrekeningen die wezenlijke fouten bevatten, moeten opnieuw neergelegd worden. Wezenlijke fouten kunnen alleen voorkomen in jaarrekeningen in pdf en in jaarrekeningen op papier. Een jaarrekening die online wordt neergelegd als XBRL-bestand en die wezenlijke fouten zou bevatten, geraakt niet door het valideringsprogramma.

Ook de openbaarmakingskosten voor een verbeterde jaarrekening (volledig, verkort of geconsolideerd model) stijgen op 1 januari 2019 van 66,80 euro tot 68,70 euro (art. 178, § 3, vierde lid, KB/W.Venn.).
Vanaf 1 januari 2019 betaalt u voor de openbaarmaking van een verbeterde jaarrekening volgens het micromodel 43,70 euro, in plaats van 42,50 euro in 2018.

Verplichte elektronische neerlegging

Ondernemingen zijn verplicht om hun (geconsolideerde) jaarrekening, samen met de bijhorende stukken, elektronisch neer te leggen.
Neerlegging op papier is in sommige gevallen nog toegelaten.

Groottecriteria

Of uw onderneming haar jaarrekening volgens het micromodel, het verkort model of het volledig model moet neerleggen, hangt af van bepaalde groottecriteria en van het al of niet beursgenoteerd zijn van de onderneming.
Er zijn drie categorieën ondernemingen: ‘micro’, ‘kleine’ en ‘grote’.

Microvennootschap
Een kleine onderneming die noch moeder, noch filiaal is, is een microvennootschap als ze op het einde van het boekjaar niet meer dan één van de onderstaande criteria overschrijdt:
jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;
jaaromzet (excl. btw): 700.000 euro;
balanstotaal: 350.000 euro.

Een kleine, niet-beursgenoteerde onderneming die gedurende 2 opeenvolgende boekjaren aan de criteria van een microvennootschap beantwoordt, mag een micromodel gebruiken voor het opmaken en neerleggen van haar jaarrekening.

Kleine vennootschap
Een onderneming is klein als ze, op datum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende limieten overschrijdt:
jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
jaaromzet (excl. btw): 9.000.000 euro;
balanstotaal: 4.500.000 euro.

Een niet-beursgenoteerde onderneming die gedurende 2 opeenvolgende boekjaren klein is, mag het verkort model gebruiken voor het opmaken en neerleggen van haar jaarrekening.

Grote vennootschap
Een onderneming is 'groot' als ze, op datum van het laatst afgesloten boekjaar, meer dan één van de volgende limieten overschrijdt:
jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
jaaromzet (excl. btw): 9.000.000 euro;
balanstotaal: 4.500.000 euro.

Een onderneming die gedurende 2 opeenvolgende boekjaren 'groot' is of die beursgenoteerd is, moet het volledig model gebruiken voor het opmaken en neerleggen van haar jaarrekening.

Laattijdige neerlegging

Ondernemingen die hun jaarrekening te laat neerleggen bij de Balanscentrale, riskeren een boete die varieert tussen 120 euro en 1.200 euro.

Zie ook:
– Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, BS 6 februari 2001, err. BS, 27 februari 2001 (KB/W.Venn.) (art. 173, art. 176, art. 177 en art. 178, § 3)