tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Verwijlintresten bij laattijdige betaling overheidsopdrachten: rentevoet voor oudste contracten opgetrokken

Nieuws - 02/06/2023
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Sinds 1 april 2023 bedraagt de rentevoet van de verwijlintresten bij laattijdige betaling van overheidsopdrachten (zowel werken, leveringen als diensten) voor de zogenaamde ‘oudste’ opdrachten 5,25%. Het percentage was daarmee nog nooit zo hoog.

Tot april bedroeg de rentevoet 4,25%. Ook al een absolute piek, maar met het huidige percentage van 5,25% torent de rentevoet naar een nieuwe recordhoogte. De voorbije maanden werd de rentevoet al meerdere keren opgetrokken als gevolg van de steeds toenemende inflatie. Tot augustus 2022 bleef de rentevoet stabiel op 1,75%. Op minder dan een jaar tijd is het percentage dus verdrievoudigd.

‘Oudste’ overheidsopdrachten

De rentevoet van 5,25% is van toepassing op de overheidsopdrachten gepubliceerd vanaf 1 mei 1997 en de opdrachten waarvoor bij ontstentenis van verplicht om een aankondiging te publiceren, werd uitgenodigd tot het indienen van een offerte of een deelnameaanvraag na deze datum. Het geldt daarnaast ook voor de overheidsopdrachten waarvan de uitvoering onderworpen is aan artikel 15, § 4, van het MB van 10 augustus 1977 en die bekendgemaakt zijn vanaf 1 januari 1981 of deze waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te maken, wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een aanvraag tot deelneming vanaf die datum.

Andere overheidsopdrachten

De rentevoet piekt trouwens niet alleen voor de ‘oudste’ contracten. Ook voor nieuwere overeenkomsten geldt momenteel het recordpercentage van 10,5%. Deze rentevoet is van toepassing voor de periode januari tot juni 2023. Heel binnenkort zal dus ook hiervoor een aanpassing in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

Herinner dat de verwijlintresten automatisch verschuldigd zijn wanneer een aanbestedende overheid een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten niet tijdig betaalt. Het bedrag komt boven op het verschuldigde bedrag van de prestaties. De toe te passen rentevoet hangt af van de datum waarop het contract werd aangegaan. De federale overheid hanteert hiervoor een tabel waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘opdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013’, ‘opdrachten gegund tussen 8 augustus 2002 en 15 maart 2013’ en ‘opdrachten gegund voor 8 augustus 2002’. Dit overzicht werd nu voor de oudste contracten geactualiseerd.

Zie ook